Tvorba předlohy

Tvorba předlohy v programu Pattern Maker

STRUČNÝ NÁVOD

 
Otevřu program a ve FILE-IMPORT IMAGE-IMPORT INTO NEW PATTERN – nebo tlačítko IMPORT A PICTURE
si najdu přes BROWSE ve svém počítači obrázek, podle něhož chci vytvořit předlohu. Obr.1,2.

DALŠÍ

V dalším kroku musí být zaškrtnuto CONVERT THE IMAGE INTO FULL CROSS STITCHES
obr.3
 
DALŠÍ

Tady si při zapnutém tlačítku s lupou mohu obrázek jakkoli zvětšit a při zapnutém tlačítku se čtverečkem lze z celého obrázku vyříznout jen požadovanou část: Ohraničím vybranou oblast a pak zmáčknu CROP. V tomto kroku je také možné posouvátky upravovat obrázek   (nasycení, jas pod.)obr.4.

DALŠÍ

Tento krok se při vytváření předlohy nepoužívá. Obr.5

DALŠÍ

Pomocí magické hůlky je možné odstranit pozadí.Obr.6

DALŠÍ

V tomto kroku lze vybrat oblast, která má být lépe prokreslena (např.obličej). Doporučeno 80-90% ale nemusí se použít, tento krok lze přeskočit obr.7.

DALŠÍ

Zde si nastavím požadovanou velikost výšivky na počet křížků na šířku (výška se automaticky dopočítá podle poměru stran nataženého obrázku). Ostatní parametry neměním. Obr.8

DALŠÍ

Tady si mohu vybrat značku mulinek (DMC, Anchor apod.) a počet barev MAXIMUM NUMBER OF COLORS. Pomocí tlačítka ADVANCE je možné nastavit způsob vykreslování.obr.9

DALŠÍ

Po stisknutí tlačítka IMPORT se obrázek přenese napravo do okna pro úpravu konečné podoby předlohy. Zatím nemačkat tlačítko CLOSE. Obr. 10,11.

Pokud se mi obrázek nelíbí, je možně se vrátit „zpět“ a ještě měnit a upravovat v předešlých krocích. (např. počet barev, velikost).
Pokud jsem spokojena s obrázkem, zmáčknu CLOSE, průvodce jednotlivými kroky se uzavře a předlohu mám hotovou na celé ploše. Obr.12.

Uložím!! Obr.13.

Mám hotovou hrubou předlohu a můžu ji ještě upravovat pomocí menu, nebo jednotlivých tlačítek na liště.
 

FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK NA LIŠTĚ

 •  nový
 •  import obrázku
 •  otevřít předlohu z počítače
 •  archiv
 •  tisk
 •  vystřihnout vybranou oblast
 • kopírovat
 • vložit
 • zpětný krok
 •  vložit obrázek z programu
 •  nápověda
 •  vidět křížky
 •  vidět symboly
 •  vidět barevné plošky
 •  informace
 •  view design layout???
 •  procenta zvětšení
 •  zmenší na 50%
 •  vrátí na původní %
 •  
 •  clear - vymaže všechno
 •  změní barvy
 •  změní typ stehů
 • převrátí vybranou oblast zrcadlově horizontálně
 • převrátí vybranou oblast  zrcadlově vertikálně
 • otočí doprava o 90 st.
 • otočí doleva o 90 st.
 •  vyplní pozadí za vybranou oblastí se schématem zvolenou barvou
 • vyplní celou vybranou oblast zvolenou barvou
 •  ohraničí ve vybrané oblasti obrázku jednotlivé odstíny barev zvolenou barvou (obrysové  stehy )
 • ohraničí ve vybrané oblasti venkovní obrys obrázku zvolenou barvou (obrysové           stehy )
 • ohraničí obrysovými stehy okraje vybrané oblasti
 •  otevře paletu
 •  počet stehů podle jednotlivých barev, spotřeba metrů
 • ostatní barvy kromě vybrané dole v paletě se potlačí (zmatní)
    
 •  křížky
 •  drobné křížky (místo 1 velkého 4 malé)
 •  půlkřížek (gobelínový)
 •  čtrvtkřížek
 •  obrysový steh kolem křížků
 •  dlouhý steh
 •  francouzský uzlík
 •  korálky
 •  speciální stehy
 •  výběr pravidelné oblasti
 • výběr nepravidelný
 • vloží text v programu se dá vybrat z 50ti druhů písma
 • vyplní celé pozadí zvolenou barvou
 •  kapátko -  když s ním ukážu na některou barvu v předloze, ukáže mi, co je to za      barvu
 • lupa - klikám na předlohu a ta se mi levým tlačíkem myši zvětšije, pravým zmenšuje
 • odstraní mřížku
 • zjemní obrysové stehy
 •  

ÚPRAVY

 
Otevřu si surový obrázek a mohu upravovat. Nejčastěji používám tlačítko,

v tabulce si zjistím, u které barvy je minimálně křížků. V paletě si nejedu na tuto barvu,
tlačítkem zmatnění

zjistím, kde jsou křížky této barvy. Posoudím, jestli je tam nechám, nebo je mohu  nahradit jinou barvou. Pokud je chci nahradit barvou podobného odstínu, kterou mám již v paletě, podržím myš na barvě, které se chci zbavit, objeví se ručička – přetáhnu na barvu, která má zůstat. Pustím tlačítko myši, na dotaz, zda chci tyto barvy sloučit – OK. (vždy zůstává v paletě ta barva, která je vespod). Když budu chtít nahradit jinou barvou, než je v předloze, z kompletní palety si vyberu barvu, myší ji přetáhnu na konec mé palety a pak nahradím stejně, jak je popsáno výše.(Podržím myš na barvě, které se chci zbavit, objeví se ručička – přetáhnu na barvu, která má zůstat. Pustím tlačítko myši, na dotaz, zda chci tyto barvy sloučit – OK).

 

Další možnosti práce s paletou:

 
V první záložce palety vybírám materiál, kterým budu vyšívat- příze podle výrobce, korálky.

Zde se dají i míchat barvy. Najedu na položku BLENDS, kliknu na NEW, otevře se tabulka. Tady vyberu druh mulinek, které chci míchat (obvykle 2 barvy dohromady)zadám do řádků a OK. Smíchaná barva se přenese do palety. Podržím levým tlačítkem myši a přetáhnu do mé palety.V druhé záložce lze u jednotlivých druhů stehů zadat počet vláken. DEFAULT=standardní.

Ve třetí záložce vybírám symboly. Při tvorbě předlohy si program dosadí symboly sám ale já si je mohu změnit:vyberu si typ písma a pak si vyberu požadovaný symbol, podržím chvilku myší a pak ručičkou přetáhnu na barvu, kde chci mít jiný symbol.

Ve čtvrté záložce si mohu změnit barvu značky a pozadí za značkou.

Tady si také mohu vybrat, zda chci předlohu ve značkách a barevnou- ALOW COLOR BEHIND SYMBOLS – zafajfknuto, jen černobílé značky – odfajfknuto.

V páté a šesté záložce vybírám barvu, tloušťku a typ čáry obrysových stehů.

V sedmé záložce si vyberu, jestli chci mít na předloze franc. uzlík jako barevný puntík (dá se vybrat i velikost puntíku) nebo jako symbol (tady pozor, aby nebyl stejný jako u křížků).

Podobně jako ve dvou předchozích záložkách se vybírá i záložce 8 a 9.
 

V deváté záložce je možné u barvy, na níž právě jsem, dopsat nějaký text.

A v poslední záložce mohu převést mulinky na jinou značku např. DMC na Anchor. Buď jen jednu barvu, na níž právě jsem - CONVERT SELECTED nebo všechny – CONVERT ALL.

Výběr látky

Otevřu v menu FABRIC


a otevře se tabulka.

V první záložce se mohou měnit rozměry látky, ve druhé barva látky (lze editovat, vymazat, doplnit další barvu), ve třetí záložce je zadán typ látky Aida a ve čtvrté záložce nic neměním.
 

Tisk předlohy

V menu – FILE – PRINT PREWIEV si zjistím, jak bude vypadat předloha při tisku a mohu si to změnit ve FILE – PAGE SETUP – záložka SIZE – v okénku vedle nápisu STITCHES PER INCH změním číslo - čím větší, tím menší čtverečky.

PŘEDLOHU VYTISKNU, PŘIPRAVÍM MATERIÁL A MOHU VYŠÍVAT!

 
 

webdesign: Ing. Pavel Tůma, webovydesign.cz

nahrávání klasické hudby, mluveného slova: zvukar.cz, hudební a zvuková režie: rezie.cz