Překreslení grafické předlohy

Návod na překreslení grafické předlohy na podložce v programu Pattern Maker (dále jen PM)

 
Pro ty, co si chtějí osvojit techniku přepracování grafických předloh do elektronické podoby jsem vypracovala (doufám, že srozumitelný) návod.
Důvody, proč překreslovat?
1.V časopisech bývají často předlohy barevné a někdo raději vyšívá podle černobílých. A  naopak. Nebo jsou na předlohách jen barevné čtverečky bez symbolů (Rico)
2.Některé „naskenované“ předlohy bývají hůř čitelné.
3.Pokud je grafické předloha dobře čitelná, má jeden list kolem 1000KB. Předlohu podle tohoto návodu jsem tvořila ze dvou listů a výsledná velikost souboru z PM je 126KB.

Tak jdeme na to: 
Vytvořím si v počítači složku pro přepracování vybrané předlohy. Do ní vložím listy předlohy v grafické podobě, klíč a obrázek výšivky. Do této složky pak ukládám všechny další soubory vytvořené v PM. Listy předlohy by měly být rovné kvalitně „naskenovány“. Podle mých zkušeností je optimální 2500 pixelů na delší straně obrázku.
Vytisknu si klíč k dané předloze – čísla mulinek budou nutná k vytvoření palety a symboly ke kreslení schématu. 
Otevřu program Pattern Maker, v horním menu vyberu ve FILE – IMPORT IMAGE obr.1

 

 Otevře se okno BROWSE. Z počítače si vyberu první list předlohy-obr.2.

 NEXT-Další.

V následujícím okně musí být „fajfka“ u INCLUDE IMAGE AS UNDERLAY FOR TRACING – obr.3

.
 Další.

Tlačítkem z lupou se předlohu zvětším – obr.4.
Další.

Další okno je velmi důležitý krok: Zapnuté tlačítko (1,2,3 s X), do okénka MARK SPACING zadávám podle mé zkušenosti 30 a pak přejdu na předlohu a vyznačím s nevyhnutelnou přesností 3 body na mřížce -30x30 okének. A pak zmáčknu tlačítko ALIGN GRID – obr.5, výsledek s mřížkou – obr.5a.
 
 
.
 Další.

Tento krok se při překreslování nepoužívá. Obr. 6.
Další.
 IMPORT – obr.7

.

Přenese se do pravého okna. Obr.8.

a CLOSE.

Import podložky je dokončen. Mám okno s mým grafickým schématem, nacházejícím se pod mřížkou PM. Obr.9

Vyberu měřítko – 400% - obr.10,11.

Vyberu tlačítkem paletu, buď z menu -PALETE – COLORS a nebo tlačítkem – zakroužkováno červeně. Obr.12.

Dole se otevře okno PALETY. V TYPE rolováním si vyberu značku mulinky, v mém případě DMC. Do okénka FIND vepíšu číslo barvy podle klíče a entrem se přenese pod paletu do spodních řádek. Tak pokračuji s celým klíčem. Obr.13.

Nyní si v Paletě přepnu na SYMBOLS a podle klíče vyberu z tabulky dole stejný symbol jako je na klíči, najedu na něj myší, podržím, objeví se ručička a přetáhnu dolů na příslušnou barvu. . Pokud nenajdu stejný symbol, vybírám podobný a napíšu si ho do vytištěného klíče k příslušné barvě. Je lepší si dát práci a najít stejné symboly, bude se líp omalovávat.Opakovat znaky se nesmí!!!! Obr.14, 15.

Paletu uložím do připravené složky v počítači!!!!!!!!! Obr.16.

Uložím schéma do složky- nazvu prostě např.01.

Přejdu na režim symboly.

Ještě předtím, než začnu vybarvovat plochu, vykreslím BACK STITCH – pokud je na předloze.Následně by se to dělalo špatně, jelikož podložka po vybarvení křížků už nebude vidět. Kreslím tak, že v menu vyberu podle potřeby BACK STITCH nebo STRAIGHT STITCH. V paletě vyberu barvu, kterou se BS kreslí, držím levé tlačítko myši a obtáhnu čáru. Obr.17.

Teď začnu kreslit vlastní schéma. Dole v paletě vyberu příslušnou barvu se stejným symbolem a klikám myší na jednotlivé znaky na předloze(nebo držím levé tlačítko a vybarvuji souvislejší plochu stejných symbolů. Obr.18.

Pokud se spletu, je možné se vrátit na liště je tlačítko pro zpětný krok

    a nebo vymažu svou chybu tak, že kliknu na chybu pravým tlačítkem myši.

 

Průběžně archivuji, abych neztratila vynaloženou námahu. Obr.19.

Po vymalování celé plochy zkontroluji, zda jsem na některé křížky nezapomněla. Obr.20.

Vrátím se do režimu symbolů a vybarvím.

Mám celé hotovo a teď odstraním podložku. Obrázek si zmenším. Obr.21.

kliknu na tlačítko RECTANGULAR SELECTION , pak na okraj podložky. Kolem ní se objeví 8 malých černých čtverečků Obr.22.

Na počítačové klávesníci stisknu DELETE a podložka zmizí Obr.23.

 

ULOŽÍM DO SLOŽKY!!!!! (chcete přepsat existující soubor? ANO!) Starý zůstane s příponou“bak“ a nový „xsd“. Poznáme i podle velikosti – s podložkou má mnohem víc KB.

Stejně překreslím další listy předlohy. Paletu již vytvářet nemusím, natáhnu si ji ze složky.

Nyní si vytvořím velké schéma pro skládání celé předlohy. Ve FILE- NEW. Obr. 24.

Objeví se tabulka a ve BY SPECIFYING THE SIZE IN STITCHES zadám velikost celé poskládané předlohy. OK. Obr.25.

 

Objeví se prázdná mřížka a pod ní základní paleta. Najedu myší na paletu, kliknu pravým tlačítkem myši a v tabulce vyberu DELETE ALL – ANO. Obr. 26.

Natáhnu si svou paletu z počítače. Obr.27,28.

Velké, zatím prázdné, schéma uložím do složky. Nazvu si jej tak, jak chci aby se jmenovala celá předloha (např. Kytara)

Otevřu první díl předlohy ze složky – FILE- OPEN (Ctrl+O)

Vyberu vše – EDIT-SELECT ALL (Ctrl+A). Obr. 29

Dám kopírovat- EDIT -COPY (Ctrl+C). Obr.30.

Otevřu si velké , zatím prázdné, schéma – FILE- OPEN (Ctrl+O) a EDIT-PASTE (Ctrl+V). Obr.31.

Když na vložený obrázek najedu myší a držím levé tlačítko myši, objeví se ručička, držím myš a schéma si posunu kam pořebuji. ULOŽÍM!!!!!

Otevřu si další díl předlohy FILE- OPEN (Ctrl+O)– EDIT-SELECT ALL (Ctr-+A), EDIT -COPY (Ctrl+C), Otevřu velkou předlohu FILE- OPEN (Ctrl+O) a vložím EDIT-PASTE (Ctrl+V). Ručičkou posunu kam potřebuji. Obr.32.

Hotové velké schéma – Obr.33.

ULOŽÍM!!!!!!

Schéma je složeno a je třeba se podepsat: FILE – INFORMATION. Obr. 34.

Vyplním horní tabulku. SIZE, COUNT mám nastaveno na Aidu 14. Když do čtverečku pod čtrnáctkou vepíšu např.16, vedle se mi objeví, jaký bude rozměr, když budu vyšívat na Aidě 16. Obr. 35.

 HOTOVO

 

Další rady podle mé praxe.
 

V PALETE -SYMBOL OPTIONS se otevře tabulka

Pokud chci u Half stitch symboly přes celé políčko, musí být fajfka v prvním okénku, pokud chci u Quarter stitch trojůhelníček – fajfka v druhém okénku. Obr. 36-1= jak to vypadá na schématu, když je zafajfknuto.

Obr.36-2 odfajfknuto.

Jen musím dát pozor u Half stitch při vytváření palety. Pokud jsou stejnou barvou vyšívány křížky i půlkřížky, musí být barva v paletě 2x – pokaždé s jiným symbolem.
 

Nastavení BACK STITCH – Obr.37 – obkresluje jednotlivé čtverečky
Obr.38,39 – dlouhé čáry ale jen z rohu čtverečku do jiného rohu


obr.40 – dlouhé čáry i do poloviny čtverečku.  

 
Jak to vypadá při vyšívání na látce? Obr.38,39 -vyšívám přes 2 vlákna, podle obr.40 píchnu mezi 2 vlákna.
 

Podle některých předloh se vyšívá stejnou barvou různým počtem nití. To si nastavím v paletě: musím dát do palety stejnou barvu víckrát, pokaždé s jinou značkou podle předlohy, pak v ZÁLOŽKÁCH PALETY otevřu STRANDS u u jednotlivých políček dole v mé paletě vyberu počet nití . Default = standardní.

Na některých předlohách jsou bílé symboly v barevném políčku. Aby se mi dobře a rychle překreslovalo, mohu si to také tak nastavit. Jen nesmím zapomenout po ukončení práce změnit bílé symboly na černé nebo jakoukoli jinou barvu- bílé by nebyly na černobílé předloze vidět!


Stejně se dá nastavit barva a typ čáry u back stitch a straight stitch.Poslední záložka PALETY je CONVERT. Mám-li předlohu např. v DMC, zde se dá převést třeba na Anchor a pod.

 
 
 
 

webdesign: Ing. Pavel Tůma, webovydesign.cz

nahrávání klasické hudby, mluveného slova: zvukar.cz, hudební a zvuková režie: rezie.cz